Tak duże przedsięwzięcie, jak tymczasowy szpital wymaga połączenia sił wielu instytucji. Organizację szpitala, prowadzonego przez Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu wspierają:


Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia